Vietinbank notice timeout trasaction
   Kính gửi quý khách, dịch vụ cấp mật khẩu trực tuyến đã tạm dừng hoạt động. Quý khách vui lòng ra điểm giao dịch gần nhất của VietinBank để được hỗ trợ.

 Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ! Điện thoại liên hệ 0439421333.