Chào mừng quý khách đến với tiện ích "Đăng ký vay vốn Online" của VietinBank!

The current date: 17/12/2018 08:28:43


Lưu ý, những phần có dấu * là những thông tin bắt buộc

A. Thông tin chung
Khu vực *
Chi nhánh (bỏ trống nếu chưa xác định được) Click chuột tại đây để tham khảo mạng lưới Chi nhánh của VietinBank
Họ tên khách hàng * :
Ngày sinh* :   
Giới tính* :
CMND/ Hộ chiếu* :
Ngày cấp* :   
Nơi cấp* :
Địa chỉ thường trú* :
Địa chỉ liên lạc* :
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động* :
Email* :
Nghề nghiệp* :
Tên cơ quan *:
Địa chỉ cơ quan:
Thời gian đã công tác tại cơ quan    Tháng
Trình độ học vấn* :
Tình trạng hôn nhân* :
Phương tiện đi lại* :
Nhà ở* :
B. Thông tin nhu cầu vay vốn
Mục đích vay* :
Số tiền vay dự kiến* :   Đồng
Thời gian vay* :
Tổng thu nhập/tháng* :   Đồng
Tổng chi phí/tháng* :   Đồng
Quan hệ với VietinBank* :

Choose Language

Choose Language

Please choose your language to use iPay.

Tiếng Việt English

VietinBank iPay

Recent transaction accounts

Please choose an account.

VietinBank iPay