Chào mừng quý khách đến với tiện ích "Đăng ký vay vốn Online" của VietinBank!

The current date: 17/12/2018 06:55:39


Lưu ý, những phần có dấu * là những thông tin bắt buộc

A. Thông tin chung
Tên doanh nghiệp* :
Ngành nghề kinh doanh* :
Địa chỉ liên hệ* :
Mã số thuế* :
Tên người đại diện theo pháp luật*:
Điện thoại di động* :
Email* :
B. Thông tin nhu cầu vay vốn
Mục đích vay* :
Số tiền vay dự kiến* :   Đồng
Thời gian vay* :
Tài sản đảm bảo dự kiến* :   
Quan hệ tín dụng với VietinBank* :

Choose Language

Choose Language

Please choose your language to use iPay.

Tiếng Việt English

VietinBank iPay

Recent transaction accounts

Please choose an account.

VietinBank iPay