Chương trình đồng bộ Token RSA

Chào mừng quý khách đến với chương trình hỗ trợ khách hàng đồng bộ token của Vietinbank. Tại website này, quý khách có thể thực hiện việc tự đồng bộ thời gian Token sử dụng trong chương trình Internet Banking của quý khách với server Vietinbank, từ đó đảm bảo hoạt động xác thực bằng thẻ Token được thực hiện thành công mà không cần liên hệ trực tiếp tới bộ phận hộ trợ của Vietinbank.

Để bắt đầu đồng bộ token RSA của quý khách hàng với server, nhấn vào nút "Bắt đầu đồng bộ token" dưới đây

Bắt đầu đồng bộ token