Chương trình đồng bộ xác thực

Chào mừng quý khách đến với chương trình hỗ trợ khách hàng đồng bộ xác thực của Vietinbank. Tại website này, quý khách có thể thực hiện việc tự đồng bộ xác thực sử dụng trong chương trình Internet Banking của quý khách với server Vietinbank, từ đó đảm bảo hoạt động xác thực bằng thiết bị xác thực được thực hiện thành công mà không cần liên hệ trực tiếp tới bộ phận hộ trợ của Vietinbank.

Để bắt đầu đồng bộ xác thực của quý khách hàng với server, nhấn vào nút "Bắt đầu đồng bộ xác thực" dưới đây

Bắt đầu đồng bộ xác thực